Khoa cơ khí

I. Khoa Cơ khí có nhiệm vụ:
– Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của trường.
– Tổ chức việc thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công: tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo.
– Quản lý giáo viên, nhân viên thuộc đơn vị mình.
– Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.
– Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.

II. Giới thiệu về Khoa cơ khí
Khoa cơ khí được xác định là một khoa đào tạo nguồn lao động kỹ thuật mũi nhọn trong chiến lược phát triển của trường. Trong 10 năm qua, trường đã đầu tư hàng tỷ đồng để hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ giảng dạy như máy phay CNC, máy tiện CNC, máy Zscanner 800 (hỗ trợ thiết kế tạo mẫu nhanh trong chế tạo khuôn mẫu 3D), máy EDM (máy bắn tia lửa điện), máy cắt dây….Mục tiêu của khoa là đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật trình độ cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Khoa luôn cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển của khoa học- công nghệ tiên tiến. 100 % sinh viên tốt nghiệp được các doanh nghiệp tuyển dụng, việc làm ổn định, thu nhập cao. Cùng với sự phát triển của nhà trường, khoa Cơ khí có đội ngũ giảng viên đầy tâm huyết, có kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy với trang thiết bị hiện đại. Sinh viên- học sinh của khoa rất hài lòng sau khi tốt nghiệp.
III. Cơ sở vật chất:
Khoa Cơ khí có các phòng học lý thuyết và xưởng thực hành được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện máy móc hiện đại:
+ Máy gia công phay CNC
+ Máy gia công tiện CNC
+ Máy mô phỏng phay CNC
+ Máy mô phỏng tiện CNC
+ Máy Zscanner 800 (hỗ trợ thiết kế tạo mẫu nhanh trong chế tạo khuôn mẫu 3D)
+ Máy EDM (máy bắn tia lửa điện)
+ Máy cắt dây
+ Phần mềm mô phỏng CIMCO 5.5
+ Phần mềm mô phỏng MTS
+ Phần mềm chuyển đổi dữ liệu Geomagic Studio 10
+ Phần mềm thiết kế khuôn mẫu Visi15
IV. Mục tiêu đào tạo
Có hiểu biết về nguyên lý cơ khí cơ bản, có kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí như: chế tạo lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ, tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất…

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành đủ để tiếp thu kiến thức chuyên ngành Cơ khí chính xác – CNC
Có khả năng tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ.
Có đủ kiến thức để học liên thông lên đại học cùng ngành ở các trường trong nước và khu vực.
Liên hệ :
– Trưởng khoa : Cô Th.S Phan Thị Đăng Thư – Điện thoại : 0903 373 645
– Phó khoa : Thầy Trần Quản Quốc – Điện thoại : 0907 748 318
– Giáo vụ khoa : Thầy Bùi Danh Nguyên Vũ – Điện thoại : 0919 513 394

Email: khoacokhicdn@yahoo.com.vn