DẠY KÈM CAD/CAM/CNC

CAD CAM CNC 01229703681


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DẠY KÈM LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN CNC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VẬN HÀNH VÀ LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY CNC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 1

VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC
1.     Tắt máy mở máy.

2.     Panel điều khiển.

3.     Các chức năng vận hành bằng tay.

3.1  Hệ tọa độ trên máy phay CNC

3.2  Di chuyển bằng tay quay điện MPG.

3.3  Di chuyển bằng chức năng JOG.

3.4  Di chuyển bằng chức năng RAPID.

3.5  Định chuẩn máy ZRN.

3.6  Thiết lập điểm 0 tọa độ tương đối.

3.7  Vận hành trục chính.

3.8  Vận hành tưới nguội.

4.     Vận hành tự động.

4.1  Vận hành tự động(MDI ,MEMORY,DNC)

4.2  Tạo, xóa , gọi, nhập, hiệu chỉnh chương trình trong bộ nhớ máy

4.3  Phương pháp vận hành trong môi trường MDI, MEMORY,DNC

5.     Thiết lập chuẩn chi tiết gia công, đo chiểu dài dao.

6.     Chế độ cắt trên máy phay CNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 2

LẬP TRÌNH GIA CÔNG TIỆN CNC

 

1.     Các lệnh định nghĩa

1.1  Mặt phẳng gia công.

1.2  Đơn vị đo

1.3  Tốc độ cắt

1.4  Lượng tiến dao

1.5  Dụng cụ cắt

2.     Tọa độ tuyệt đối, tương đối.

3.     Các lệnh di chuyển dụng cụ cắt cơ bản(G0, G1, G2, G3)

4.     Lệnh hiệu chỉnh bán kính dao

5.     Các chức năng phụ M

6.     Cấu trúc chương trình NC

7.     Các chu trình gia công

7.1  Chu trình G94, G90

7.2  Chu trình  gia công tinh G70

7.3  Chu trình gia công thô hướng trục G71

7.4  Chu trình gia công thô hướng kính G72

7.5  Chu trình gia công thô phôi đúc, dập, rèn G73

7.6  Chu trình khoan, cắt rãnh mặt đầu G74

7.7  Chu trình cắt rãnh hướng kính G75

7.8  Chu trình tiện ren G76

7.9  Chu trình Taro G84

 

 

 

 

 

PHẦN 3

THỰC HÀNH TIỆN CNC
1.     Lập trình tiện khỏa mặt G94

2.     Lập trình tiện thô, tinh G71, G70

3.     Lập trình tiện thô, tinh G72, G70

4.     Lập trình tiện thô, tinh G73, G70

5.     Lập trình khoan lỗ, cắt rãnh mặt đầu G74

6.     Lập trình cắt rãnh hướng kính G75

7.     Lập trình tiện ren G76

8.     Bài tập tổng hợp

LIÊN HỆ 01229703681 MR QUỐC

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DẠY KÈM LẬP TRÌNH PHAY MASTERCAM

 

NỘI DUNG CHI TIẾT:
Bài 1: Cơ sở thiết kế hình học.
1.1   Giới thiệu giao diện.
1.2   Cấu hình hệ thống.
1.3   Nhập tọa độ.
1.4   Phương pháp chọn đối tượng.
1.5   Các lệnh quan sát, chọn và đặt cao độ mặt phẳng làm việc.
1.6   Quản lí đối tượng.
1.7   Các lệnh phân tích hình học.
Bài 2: Các lệnh vẽ hình học
2.1   Các phương pháp tạo điểm.
2.2   Các phương pháp tạo đường thẳng.
2.3   Các phương pháp tạo đường tròn, cung tròn.
2.4   Lệnh vẽ hình chữ nhật.
2.5   Biến thể hình chữ nhật.
2.6   Lệnh vẽ đa giác.
2.7   Lệnh vẽ elip.
2.8   Lệnh tao text.
2.9   Lệnh tạo đương Spline
Bài 3: Các lệnh hiệu chỉnh hình học
3.1    Lệnh fillet.
3.2    Lệnh Chamfer.
3.3    Lệnh trim.
3.4    Các lệnh hiệu chỉnh nâng cao.
3.5    Các lệnh Xform
Bài 4: Các lệnh tạo khối
4.1   Cylinder.
4.2   Cone.
4.3   Block.
4.4   Sphere.
4.5   Extrude.
4.6   Revolve.
4.7   Sweep.
4.8   Loft
Bài 5: Các lệnh hiệu chỉnh khối
5.1    Fillet.
5.2    Chamfer.
5.3    Shell.
5.4    Trim.
5.5    Remove Face.
5.6    Draft Face.
5.7    From Surface.
5.8    Fine Feature
5.9    Pattern
Bài 6: Các phương pháp gia công 2D
6.1   Face
6.2   Contour.
6.3   Pocket.
6.4   Drill.
6.5   Circle path.
6.6   Transform

LIÊN HỆ 01229703681 MR QUỐC

MỘT KÈM MỘT


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DẠY KÈM THIẾT KẾ NGƯỢC VỚI RAPIDFORM

Nội dung đào tạo

Numbers Content Details
1 Overview Basic Rapidform XOR and introduction-user interface
2 Mesh buildup wizard Run mesh buildup wizard
3 Mesh modeling with simple sample Mesh modeling with simple sample

 • Create mesh model
 • Split
 • Mirror
 • Merge
 • Smooth
 • Fill holes
 • Decimate
 • Subdivide
 • Global remesh
 • Optimization mesh
 • Enhance mesh
 • Edit boundary
 • Healing wizard
4 Create auto surface Create auto surface

 • create curve automatically
 • create curve manually
 • create section curve
 • create feature curve
 • create interactive curve
 • rebuilt curve
 • curve split and merge
 • create curve network
 • auto surface
 • – edit auto surface
5 Basic concept Modeling with simple sample

 • Region group editing
 • Various mode
 • Extrude
 • Fillet
 • Chamfer
 • Variable fillet
 • Edit feature history
6 Alignment of mesh data Method of alignment

 • Align wizard
 • Interactive alignment
 • 3-2-1 method
 • X-Y-Z method
 • Create reference geometry
7 Modeling without mesh Knob modeling

 • Smart dimension
 • Loft surface
 • Create tangent constraint surface
 • Hollow
 • Variable fillet
 • Draft
 • – Boolean
8 Comprehensive modeling CCTV modeling

 • Primitives feature
 • Alignment
 • Sketch
 • Pattern copy
 • – Mirroring
9 Comprehensive modeling Brake handle modeling

 • Primitives feature
 • Alignment
 • Sketch
 • Pattern copy
 • Mirroring
 • Loft surface, Loft wizard
 • Sweep surface
 • – Trim and Merge
10 Self study Self training : fan

 • Meshfit surface
 • Revolve
 • Pattern copy
 • Extrude
 • Fillet and chamfer
 • Change history
 • Self Training : homework