ĐÀO TẠO CAD/CAM/CNC

CAO CAM CNC 01229703681


Leave a comment

THIẾT KẾ NGƯỢC VỚI RAPIDFORM QUẬN 7

Nội dung đào tạo

Numbers Content Details
1 Overview Basic Rapidform XOR and introduction-user interface
2 Mesh buildup wizard Run mesh buildup wizard
3 Mesh modeling with simple sample Mesh modeling with simple sample

 • Create mesh model
 • Split
 • Mirror
 • Merge
 • Smooth
 • Fill holes
 • Decimate
 • Subdivide
 • Global remesh
 • Optimization mesh
 • Enhance mesh
 • Edit boundary
 • Healing wizard
4 Create auto surface Create auto surface

 • create curve automatically
 • create curve manually
 • create section curve
 • create feature curve
 • create interactive curve
 • rebuilt curve
 • curve split and merge
 • create curve network
 • auto surface
 • – edit auto surface
5 Basic concept Modeling with simple sample

 • Region group editing
 • Various mode
 • Extrude
 • Fillet
 • Chamfer
 • Variable fillet
 • Edit feature history
6 Alignment of mesh data Method of alignment

 • Align wizard
 • Interactive alignment
 • 3-2-1 method
 • X-Y-Z method
 • Create reference geometry
7 Modeling without mesh Knob modeling

 • Smart dimension
 • Loft surface
 • Create tangent constraint surface
 • Hollow
 • Variable fillet
 • Draft
 • – Boolean
8 Comprehensive modeling CCTV modeling

 • Primitives feature
 • Alignment
 • Sketch
 • Pattern copy
 • – Mirroring
9 Comprehensive modeling Brake handle modeling

 • Primitives feature
 • Alignment
 • Sketch
 • Pattern copy
 • Mirroring
 • Loft surface, Loft wizard
 • Sweep surface
 • – Trim and Merge
10 Self study Self training : fan

 • Meshfit surface
 • Revolve
 • Pattern copy
 • Extrude
 • Fillet and chamfer
 • Change history
 • Self Training : homework


Leave a comment

KHAI GIẢNG KHÓA LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY CNC

LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY CNC

 1. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong khóa học này, học viên có khả năng:

 • Kiến thức nghề:
  • Trình bày tổng quan về công nghệ phay CNC.
  • Hiểu biết được các lệnh vận hành,lệnh định nghĩa hệ đơn vị, lệnh di chuyển dụng cụ cắt,các chức năng phụ và cấu trúc chương trình NC.
  • Hiểu biết được các chu trình gia công trên máy phay CNC
  • Hiểu biết một cách tổng quát về công nghệ lập trình tự động với sự trợ giúp của hệ thống CAD/CAM tích hợp.
  • Biết tra cưu tính toán chế độ cắt trên máy phay CNC
 • Kỹ năng nghề:
  • Ứng dụng các lệnh đã học, lập trình gia công được các chi tiết trên máy phay CNC đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
  • Khắc phục các dạng sai hỏng trong quá trình gia công chi tiết
 1. Đối tượng đào tạo
  • Yêu thích công việc CNC
 1. Nội dung khóa học:
Bài Nội dung
1 Tổng quan về công nghệ phay CNC
2 Hệ tọa độ trên máy phay CNC
3 Cơ sở lập trình phay CNC
4 Kiểm tra
5 Các chức năng vận hành
6 Các lệnh định nghĩa
7 Các lệnh di chuyển dụng cụ cắt
8 Các chức năng phụ
9 Cấu trúc chương trình phay CNC
10 Kiểm tra
11 Hiệu chỉnh bán kính dao
12 Các chu trình khoan, khoét, doa và taro
13 Chương trình con cho phay Contour, pocket, khoan, khoét, doa.
14 Tính toán chế độ cắt trên máy phay CNC
15 Mô phỏng kiểm tra đường di chuyển dao
16 Thực hành gia công
17 Phân tích các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục
18 Kiểm tra kết thúc khóa học

 

 1. Hình thức tổ chức giảng dạy:
  • Thường xuyên
  • Kèm cặp học viên trực tiếp
 2. Học phí 1,5 triệu
 3. Liên hệ:  Anh Quốc 0909483318

 


Leave a comment

KHAI GIẢNG KHÓA VẬN HÀNH MÁY PHAY CNC

KHAI GIẢNG KHÓA VẬN HÀNH MÁY PHAY CNC 

 1. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong khóa học này, học viên có khả năng:

 • Kiến thức nghề:
  • Phân biệt và so sánh được giữa máy NC và máy CNC.
  • Biết được các bộ phận cấu thành và nguyên lý hoạt động máy phay CNC.
  • Biết cách xác định hệ tọa độ máy phay CNC và các chiều di chuyển dụng cụ cắt dựa vào nguyên tắc bàn tay phải.
  • Hiểu được các chức năng vận hành máy phay CNC.
  • Hiểu biết được các lỗi thường gặp trên máy.
  • Biết được phương pháp bảo trì bảo dưỡng máy.
 • Kỹ năng nghề:
  • Mở máy, tắt máy đúng nguyên tắc.
  • Vận hành được các chức năng của máy.
  • Rà, gá được chi tiết trên đồ gá, bàn máy đảm bảo yêu cầu.
  • Thiết lập được gốc tọa độ chi tiết gia công.
  • Đo được chiều dài các dao thành phần so với dao chuẩn.
  • Chạy thử chương trình gia công chi tiết có sẵn trên máy.
  • Đo kiểm và hiệu chỉnh được độ mài mòn dụng cụ cắt
  • Xử lí được các tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến máy
 1. Đối tượng đào tạo
  • Yêu thích việc làm CNC
 1. Nội dung khóa học:
Bài Nội dung
1 Hệ tọa độ trên máy phay CNC
2 Vận hành các chức năng trên Panel điều khiển
3 Phương pháp rà gá chi tiết
4 Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
5 Đo dao cài đặt chiều dài dao
6 Hiệu chỉnh mòn dao
7 Truyền dữ liệu từ PC sang CNC và CNC sang PC
8 Chạy thử chương trình gia công
9 Xử lí các lỗi thường gặp trên máy

 

 1. Hình thức tổ chức giảng dạy:
  • Thường xuyên
  • Kèm cặp học viên trực tiếp
 2. Tốt nghiệp
  • Tốt nghiệp được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định của Sở Lao động Thương Binh & Xã hội
 3. Học phí 1,5 
 4. Liên Hệ Anh Quốc 0909483318